Logo

IT20 banner KS2

BUS20 banner KS22

SS20 banner KS23
banner KDN20

KDBRD21 banner

Nasze konferencje:

Za nami:

Partnerzy Specjalni

logo Eurovia

logo gryflum page 001

oat pl 3

 

LOGO SCHREDER EXPERTS IN LIGHTABILITY

Partnerzy

technolight logo

klotoida

nissen road

GL OPTIC LOGO CLAIM apla 600x320px page 001

 

 

Mijają właśnie trzy lata od objęcia procesem certyfikacji i normalizacji systemów ograniczających drogę. Mimo tak długiego okresu ciągle pojawiają się wątpliwości w interpretacji przepisów i problemy w konkretnych zastosowaniach barier ochronnych. W miesięczniku „DROGI Budownictwo infrastrukturalne” opublikowaliśmy cykl artykułów pod nazwą Drogowe bariery ochronne, w których eksperci odpowiadali na najważniejsze pytania dotyczące nowych przepisów dla wytwarzania oraz stosowania barier ochronnych na drogach i obiektach inżynierskich. Temat ten spotkał się z dużym odzewem ze strony naszych czytelników, którzy reprezentują środowiska biorące udział zarówno w przygotowaniu jak również realizacji inwestycji drogowych i mostowych. Dlatego tematem naszego Forum organizowanego u progu nowego sezonu budowlanego są właśnie bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich.

Cele Forum:
• określenie wpływu barier ochronnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
• prezentacja aktualnych przepisów regulujących zastosowanie barier ochronnych;
• omówienie problemu ciągle obowiązującego okresu przejściowego dla stosowania starych i nowych przepisów;
• zaprezentowanie różnych systemów barier dla dróg i mostów wraz z podaniem ich zalet oraz ograniczeń stosowania;
• rozwiązywanie szczególnych i trudnych przypadków zastosowania barier w odniesieniu do obowiązujących przepisów;
• wymiana poglądów i dyskusja wśród praktyków, konsultacje z ekspertami.

 

Partner Specjalny

The slider has no content to display.